Elektrarne na lesno biomaso

Burkhardt sistem

Elektrarne na lesno biomaso

Biomasa so organske snovi biološkega (predvsem rastlinskega) izvora, ki jih lahko izkoriščamo kot vir energije, na primer:

  • les kot najbolj razširjeni vir predvsem za pridobivanje toplote,
  • trsje in slama,
  • hitro rastoče, visoko energijske kulturne rastline (oljna ogrščica, sladkorni trs, koruza) in
  • organski odpadki (živinorejski in komunalni odpadki, kanalizacijska voda).

Tehnologija

V uplinjevalcu podjetja Burkhardt se vrši avtotermično uplinjanje lesnih peletov, kar pomeni, da proces ne potrebuje zunanjega izvora toplote. Termična energija potrebna za proces pirolize in uplinjanja se ustvari pri oksidaciji in delnem izgorevanju goriva. Prednost procesa pri Burkhardt sistemu leži v konstantni proizvodnji in visoki čistoči sintetičnega plina.

http://www.encom.si/wp-content/uploads/2016/11/b2-400x400.jpghttp://www.encom.si/wp-content/uploads/2016/11/b1-400x400.jpg